Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh bằng kép Anh Quốc và Thụy Sĩ2 bằng thạc sĩ từ Anh Quốc và Thụy Sĩ

Giảng viên tiếng Anh là một công việc hấp dẫn, thú vị và cũng là ngành có nhu cầu cực lớn trong bối cảnh tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu.

Chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in TESOL) là chương trình bằng kép, kết hợp giữa văn bằng quốc gia theo Level 7 (Thạc sĩ) của Vương Quốc Anh và bằng Thạc sĩ TESOL từ hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới Thụy Sĩ.

Đây không phải là chương trình định hướng quản lý giáo dục mà là chương trình Thạc sĩ chuyên ngành TESOL, do đó các môn học không tập trung vào công tác hoạch định và quản lý trong ngành giáo dục mà chuyên sâu trong bồi dưỡng chuyên gia đứng lớp hoặc có thể đào tạo lại lớp giảng viên tiếng Anh kế thừa.

Chương trình triển khai theo mô hình du học cho người đi làm và bận rộn đầu tiên tại Việt Nam với trải nghiệm du học quốc tế mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 bằng Thạc sĩ từ Anh Quốc và Thụy Sĩ với:

 • Bằng Thạc sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level: LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages và
 • Bằng Thạc sĩ Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Nhận 2 bằng Thạc sĩ với Level 7 (Thạc sĩ) UK và MA in TESOL Thụy Sĩ

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh TESOL là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Chương trình phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level LRN và Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programatic).

 • Viện Đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được công nhận bởi OTHM, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • LRN là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Thụy Sĩ.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khứ hồi cho các chuyến du học tại Singapore, Malaysia và Thái Lan
 • Hỗ trợ 100% khách sạn từ 3 sao trở lên cho các chuyến du học tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.
 • Hỗ trợ 100% quá trình di chuyển cho việc học tập tại nước ngoài.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung một số workshop hỗ trợ tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình du học cho người bận rộn, có thể đảm bảo quá trình du học tại nước ngoài mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Anh QUốc và Thụy Sĩ.

 • Bằng Thạc sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Level Anh Quốc: LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages.
 • Bằng Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Master of Arts in TESOL từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ.

Chương trình MA in TESOL bằng kép bao gồm 2 nhóm môn học với 6 môn học và luận văn Thạc sĩ gồm 180 tín chỉ, kéo dài tối thiểu 1,5 năm.

Học viên học kết hợp giữa bài giảng được truyền hình trực tiếp toàn cầu kết hợp với du học ngắn ngày dành cho người bận rộn (100% giảng viên nước ngoài kết hợp với trợ giảng Việt Nam) tại Singapore, Malaysia và Thái Lan, đồng thời nghiên cứu và tương tác trên hệ thống Eduner.

Các môn học bao gồm:

A. Understanding Language, Methodology and Resources for Teaching (60 credits)

Môn 1: Second Language Learning and Acquisition (20 Credits):

 • Topic 1 – Background to Second Language Acquisition Topic 2 – Goals of Language Teaching
 • Topic 3 – General Models of Second Language Learning Topic 4 – Social Aspects of Second Language Learning
 • Topic 5 – Psychological Aspects of Second Language Learning Topic 6 – Linguistic Aspects of Language
 • Topic 7 – Second Language User and Native Speaker
 • Topic 8 – Learning Different Types of Grammar Topic 9 – Learning Vocabulary
 • Topic 10 – Acquiring Pronunciation Topic 11 – Acquiring Writing Style
 • Topic 12 – Individual Differences in Second Language Acquisition

Môn 2: Language Assessment and Testing (20 Credits)

 • Topic 1 – Role and Purpose of Testing and Evaluation Topic 2 – Principles of Test and Measurement
 • Topic 3 – Limitation of Tests
 • Topic 4 – Basic Statistics and Measurement Topic 5 – Reliability of Tests
 • Topic 6 – Validity of Tests Topic 7 – Item Analysis
 • Topic 8 – Different Formats of Assessment Topic 9 – Objective Language Tests
 • Topic 10 – Subjective Language Tests Topic 11 – Technology in Assessment Topic 12 – Authentic Assessment

Môn 3: Digital Technology and Materials Development (20 Credits):

 • Topic 1 – Theories Underlying Use of Technology in Language Learning Topic 2 – Teaching Listening and Technology
 • Topic 3 – Reading and Technology Topic 4 – Listening and Technology Topic 5 – Speaking and Technology Topic 6 – Writing and Technology
 • Topic 7 – Computer Assisted Language Learning Topic 8 – Visual Learning
 • Topic 9 – Language Games
 • Topic 10 – Materials Development
 • Topic 11 – Social Media and Language Learning Topic 12 – Apps and Language Learning

B. Principles of English Language Teaching:

Môn 4: Teaching Reading and Writing (20 Credits)

 • Topic 1 – The Nature of Reading Topic 2 – Models of Reading
 • Topic 3 – Reading and the Second Language Reader
 • Topic 4 – Social Contexts and Motivation to Read Topic 5 – Individual Student Variation
 • Topic 6 – Reading and Vocabulary Development Topic 7 – Strategic and Fluent Reader
 • Topic 8 – Extensive and Intensive Reading
 • Topic 9 – Theoretical Orientations to Second Language Writing Topic 10 – Learning to Write in the Second Language
 • Topic 11 – Writing Process
 • Topic 12 – Response, Error Correction and Grading Topic 13 – Second Language Writing and Culture Topic 14 – Writer’s Workshop Approach

Môn 5: Teaching Listening and Speaking (20 Credits)

 • Topic 1 – Listening as Comprehension & Listening as Acquisition Topic 2 – Cyclical Approach in Teaching Listening
 • Topic 3 – Principles of Developing Listening Activities Topic 4 – Types of Meaning for Listening
 • Topic 5 – Examples of Listening Activities
 • Topic 6 – Learning Styles and Listening Strategies Topic 7 – Functions of Speaking
 • Topic 8 – Talk as Interaction, Transaction and Performance Topic 9 – Types of Speaking Activities
 • Topic 10 – Assessment of Speaking
 • Topic 11 – Teaching Pronunciation in a Second or Foreign Language Topic 12 – Speaking and Listening Fluency

C. Research Methods in Second Language Learning

Môn 6: Research Methods in Second Language Learning

 • Topic 1 – Research in Teaching and Learning Second Language
 • Topic 2 – Identification of a Research Problem
 • Topic 3 – Quantitative and Qualitative Research
 • Topic 4 – Research Problem and Research Hypothesis
 • Topic 5 – Review of Related Literature
 • Topic 6 – Sampling
 • Topic 7 – Experimental Research Topic 8 – Survey
 • Topic 9 – Interview, Observation and Document Analysis
 • Topic 10 – Analysis of Quantitative Data
 • Topic 11 – Qualitative Data Analysis Topic 12 – Writing the Research Report

D. Thesis (60 credits)

 • Thesis/Capstone Projects
 • Defend Thesis/Capstone Projects

Triết lý đào tạo:

Chương trình cũng cung cấp các kiến thức và kỹ năng đứng lớp để giảng dạy tiếng Anh theo khuynh hướng và trong môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời trang bị các kỹ năng hiện đại của một giảng viên tiếng Anh như ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, các mô hình đào tạo tiên tiến và tâm lý sư phạm.

Chương trình được thiết kế định hướng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ giảng viên tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học ngay lên Tiến sĩ TESOL hoặc Tiến sĩ lý luận ngôn ngữ Tiếng Anh.

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

 • Hiểu tính bản chất của ngôn ngữ Anh.
 • Hiểu được năng lực cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu các kỹ thuật cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu được người học và chính bản thân mình (người dạy)
 • Biết cách thiết kế bài giảng
 • Biết cách hoạch định quá trình giảng dạy
 • Biết cách tương tác với học viên trong các môi trường học (learning environments) khác nhau
 • Hiểu về ngôn ngữ học (Linguistics)
 • Kỹ năng và phương pháp đứng lớp thực hành.

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng cử nhân chuyên ngành về tiếng Anh từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của SIMI tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Cử nhân chuyên ngành khác phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào (dưới đây) và phải chứng minh kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tối thiểu 3 năm.
 • Bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương chuyên ngành tương ứng. Bằng Level 6 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Nếu là Cử nhân tiếng Anh sẽ được miễn chứng minh năng lực tiếng Anh.

Lưu ý: SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của SIMI.

SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của LRN Vương Quốc Anh.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về kiểm định, công nhận, chương trình và giá trị văn bằng của LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY
 • Học phí được hỗ trợ 85% so với học phí gốc của Anh Quốc và Thụy Sĩ
 • Hỗ trợ 100% vé máy bay khứ hồi cho các chuyến du học ngắn ngày
 • Hỗ trợ 100% khách sạn từ 3 sao trở lên cho các chuyến du học
 • Bổ sung hệ thống hỗ trợ nghiên cứu trong thời gian triển khai nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages

LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia của Anh Quốc theo Level, được công nhận là Thạc sĩ không chỉ bởi chính phủ Anh Quốc mà còn được công nhận toàn cầu.

Văn bằng LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages đạt:

 • Bậc 7 theo khung năng lực Anh Quốc (RQF) và Châu Âu (EQF)
 • Thời lượng đào tạo đủ để công nhận là Thạc sĩ: 180 Credits

Master of Arts in TESOL

Bên cạnh bằng Thạc sĩ TESOL Level 7 theo hệ văn  bằng Quốc gia Anh Quốc theo Level, học viên còn nhận bằng Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh là chương trình bằng kép sau khi tốt nghiệp học viên nhận được

 • Bằng Thạc sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo level – LRN Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages
 • Bằng Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh – Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.
Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Liên hệ TESOL Gate để nhận thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29