Đối tác

Learning Resources Network

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng (Diploma) về Tiếng Anh được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, tương thích với khung năng lực Châu Âu và được công nhận toàn cầu.

Horizons University

Cộng hòa Pháp
Horizons University là đại học được kiểm định và công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp và cục quản lý giáo dục Paris. Chương trình của HU Paris được kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

London Examination Board

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng chuyên sâu về giáo dục (Education) từ Vương Quốc Anh.

Veritas University College

Đại học chuyên ngành Veritas
Veritas là thành viên của Brickfied Education Group với chương trình được triển khai theo tiêu chuẩn Anh Quốc, kiểm định bởi MQA Malaysia, tương thích với khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu.
Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Các chương trình TESOL của TESOL Gate