Khác biệt TESOL Gate

“Điều kiện tiên quyết của một chương trình TESOL là chương trình đó phải được kiểm định và công nhận bởi quốc gia cấp văn bằng hoặc chứng chỉ"
ENIC-NARIC, 2017
RQF United Kingdom Qualfication

0

cấp độ đến Tiến sĩ

0

kiểm định & công nhận

0

campus Việt Nam
và quốc tế

0

giảng viên chuyên ngành

Giới thiệu TESOL GATE

TESOL Gate là thành viên của London Language College (LLC), mã UKLRP (UK Register of Learning Providers) số 10087369. TESOL Gate và LLC cũng đạt và được tham gia UK government’s ESFA – the Education and Skills Funding Agency.

Các chương trình của TESOL Gate không đào tạo về ngữ văn Anh mà tập trung vào các kiến thức và năng lực sư phạm nhằm đảm bảo người học trở thành giảng viên tiếng Anh trong môi trường giảng dạy quốc tế.

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Học tập không ảnh hưởng công việc hiện tại

Mô hình đào tạo cho người đi làm bao gồm mô hình phối hợp giữa du học ngắn ngày, học trên hệ thống và workshop tại địa phương giúp có thể vừa học vừa làm.

read more
Hỗ trợ học phí và trả chậm không lãi suất

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Năng lực mà TESOLGate hướng đến

Tâm lý giáo dục

Năng lực giúp người học hiểu được người học và môi trường giảng dạy.

Công nghệ giảng dạy

Giúp giảng viên có thể ứng dụng công nghệ, các phương tiện giảng dạy hiện đại

Phát triển bài giảng

Giúp giảng viên xây dựng một cách khoa học Sylabus và mô hình triển khai

Đo lường hiệu quả

Giúp giảng viên có thể đánh giá hiệu quả của chương trình mà mình đào tạo hoặc của người khác

Chiến lược giảng dạy

Giúp giảng viên làm chủ tiết học và lớp học, phát huy hiệu quả bài giảng

Đào tạo cho người khác

Giảng viên có thể đào tạo cho giảng viên khác hoặc hướng dẫn giảng viên khác cải tiến chương trình

Kiểm định & Công nhận

Các chương trình hợp tác quốc tế của TESOL Gate

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29