Hỗ trợ học phí và trả chậm không lãi suất

Học phí luôn là gánh nặng cho sinh viên TESOL, đặc biệt là các TESOL quốc tế được kiểm định và công nhận. Thấu hiểu điều này, các chương trình do các đối tác của TESOL Gate triển khai đều được trợ phí thông qua các quỹ học bổng hoặc quỹ trợ phí dành cho sinh viên Châu Á.

  • Hỗ trợ học phí
  • Cho vay khuyến học với 0% lãi suất
  • Miễn phí hoạt động hỗ trợ và workshop tại địa phương
  • Chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt

Học phí không còn là gánh nặng

Giảm phí

Học phí luôn thấp hơn so với chương trình gốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, quyền lợi và bằng cấp sau khi tốt nghiệp.

Vay khuyến học

TESOL Gate áp dụng chính sách vay khuyến học cho các chương trình từ Thạc sĩ TESOL trở lên. Toàn bộ lãi suất sẽ do TESOL Gate chi trả.

Học phí thanh toán làm nhiều đợt

Tùy thuộc vào từng chương trình, học viên được chia nhỏ và thanh toán làm nhiều đợt giúp người học dễ dàng thanh toán.

Hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt

Những sinh viên khi tham gia chương trình TESOL nếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể xem xét để nhận học bổng lên đến 90% từ TESOL Gate.

Nhóm chương trình TESOL được trợ phí

TESOL Certificate UK

LRN TESOL Level 3 Certificate kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, kiểm định và công nhận Châu Âu, Châu Á, Châu Úc.

Read More

Thạc sĩ TESOL

Học viên có thể chọn chương trình Thạc sĩ TESOL định hướng giảng dạy hoặc quản lý với 100% kiểm định và công nhận

Read More

Tiến sĩ TESOL

Doctor of Education in TESOL là bằng cấp cao nhất của ngành TESOL được triển khai bởi Đại học Horizons Pháp.

Read More

Học TESOL là khoản đầu tư hiệu quả

Học TESOL không chỉ làm giáo viên Tiếng Anh

Giáo viên tiếng Anh

Sau khi tốt nghiệp chương trình TESOL, học viên tự tin trở thành giảng viên tiếng Anh theo các cấp độ (tùy thuộc vào từng chương trình)

Cán bộ khảo thí tiếng Anh

Tốt nghiệp TESOL có thể trở thành một cán bộ khảo thí (examiner) cho các chương trình TESOL có kiểm định hoặc các chương trình khảo thí tiếng Anh

Quản lý trung tâm

Một số chương trình TESOL bổ sung các năng lực về quản lý giúp các TESOLer có thể vừa giảng dạy vừa quản lý hiệu quả một trung tâm Anh ngữ.

Đào tạo TESOLer kế thừa

Những chương trình TESOL Thạc sĩ và Tiến sĩ giúp người học có đủ năng lực để đào tạo lại lớp giảng viên tiếng Anh kế thừa.

From Certificate to Doctorate

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29